Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
 

Svět Download

Kruhy v obilí

Obrazce a kruhy v obilí

Tradičně se jim říká kruhy v obilí, ale ve skutečnosti to nejsou jen kruhy. V některých případech se jedné o velmi složité obrazce vytvořené jak v obilí, trávě i jiných plodinách. Jedná se o pravidelné geometrické obrazce, vytvořené polehnutím rostlin. Toto polehnutí nebylo způsobeno podle některých lidí mechanicky, ale zatím dosud neznámým vlivem. Stébla totiž nejsou zlomena, nýbrž ohnuta v pravém úhlu. Podle odpůrců těchto teorií se jedná o lidský či přírodní výtvor.


Obrazce v obilí Obrazce v obilí Obrazce v obilí
Ukázky obrazců vytvořených na polích s různými plodinami  

Ze stručných zpráv ve starých kronikách vyplývá, že se lidé setkávali s kruhy v obilí již minimálně od 17. století. Systematický zájem a pokusy o vysvětlení příčin vzniku uvedeného jevu se datuje od 70. let 20. století, kdy v celém světě vznikly stovky organizací, které shromažďují dokumentaci o jednotlivých jevech s cílem objektivně posoudit možné příčiny jejich vzniku a především vyloučit ty jevy, kdy se prokazatelně jedná o zásah člověka.

Ze záznamů vyplývá, že pozorované jevy se postupně stávají více a více složitými. Zpočátku byly zaznamenávány především útvary ve tvaru kruhu nebo elipsy, často jako systém soustředných nebo vzájemně se dotýkajících kružnic. V poslední době se však objevují snímky velmi komplikovaných obrazců, kde jsou kombinovány kruhy se čtverci, obdélníky trojúhelníky a mezikružími.


Popis jevu:

  • Způsob položení rostlin – ten se pokládá za základní faktor pro rozlišení mezi obrazcem způsobeným člověkem (rostliny jsou zpřelámány a často leží chaoticky) nebo je způsoben neznámým faktorem (rostliny jsou pouze těsně nad zemí ohnuty a leží pravidelně vedle sebe jako by byly pečlivě urovnány, po několika dnech jsou schopny dalšího růstu).
  • Chemické složení půdy – obvykle byly odebrány vzorky ze zasažené plochy a současně z vedlejší nezasažené plochy. Prakticky v žádném případě nebyly nalezeny výrazné rozdíly v obsahu anorganických prvků nebo zkoumaných organických látek.
  • Radioaktivita – měření vyzařovaného radioaktivního záření v oblasti uvnitř a vně zasažené plochy nebyly zaznamenány rozdíly.
  • Magnetické jevy – uvádí se, že většinou v oblasti symbolů nebyly zaznamenány anomální magnetické jevy, ale v několika případech hlásili průzkumníci netypické chováni střelky kompasu jako otáčení kolem osy nebo kmitání.
  • Psychické projevy – jsou zřejmě nejmarkantnějším projevem u tzv. „pravých“ kruhů, tedy obrazců nezpůsobených činností člověka. Řada senzitivních osob hlásí v oblasti při vstupu do obrazce neobvyklé fyziologické projevy jako návaly slabosti, motání a bolesti hlavy, nesoustředěnost, zrychlený srdeční tep nebo náběh na omdlení.
  • Psychotronické projevy – ve velké většině případů „pravých kruhů“ ohlašuje přivolaný senzibil netypické vlastnosti prostředí a při měření nachází odlišné chování virgule, magického kyvadla a dalších měřicích prostředků ve srovnání s okolní nezasaženou krajinou.


Poměrně značná část zaznamenaných obrazců byla nepochybně vytvořena člověkem. V některých případech se autoři kruhu sami veřejně přihlásili, někdy byli dodatečně odhaleni policií nebo skupinami, zabývajícími se touto problematikou. Jako nejčastější důvody pro toto jednání se uvádí: recese a zviditelnění se.

Společným znakem, který velmi často spolehlivě umožní identifikaci těchto lidských výtvorů je použití nějakého mechanického prostředku, který způsobí polehnutí plodin. Někdy je část nebo většina polehlých stébel rostlin zlomena nebo jinak mechanicky poškozena. Při zvláště amatérské práci je pak oblasti kruhu možno objevit čerstvé lidské stopy nebo i vystopovat cestu, kterou se tvůrci kruhu k místu své činnosti dostávali.

Zvyšování složitost zaznamenávaných úkazů může být také důkazem o významném podílu lidského faktoru na vzniku kruhů. Zatímco v počátečním stádiu stačilo vyrobit jednoduchý kruhový útvar, dnes vznikají složité konstrukce na bázi fraktálů, které ukazují na zvýšenou náročnost tvůrců obrazců na vlastní práci.

 

 

 


Pomineme-li, že kruhy byly vytvořeny lidským faktorem, pak zbývají další vysvětlení v podobě vzdušných vírů atd. Ty by mohli být příčinou jednoduchých kruhů či elips, ale nikoli složitých obrazců. Samozřejmě se nabízí možnost komunikace momozemské civilizace. Základním nedostatkem uvedené teorie je skutečnost že se doposud nepodařilo „poselství“ mimozemšťanů rozluštit, přestože by se tito návštěvníci za dobu svého působení v okolí naší planety měli dokonale seznámit s možnostmi a prostředky běžné lidské komunikace.

Záhadný obrazec v obilí Je tento obrazec dílem recesistů, nebo je na "disku" opravdu nějaké poselství od mimozemských bytostí?

Různých agrosymbolů se každý rok objeví po celém světě obrovské množství. Ty nejzajímavější vznikají tradičně v jižní Anglii. ZDE je k nahlédnutí fotogalerie těchto obrazců.

 

 

Jako kruhy v obilí nebo jinak také agrosymboly jsou označovány jevy, kdy se v ploše osázené obilím nebo jinou zemědělskou plodinou vytvoří pravidelné geometrické obrazce polehnutím rostlin. Toto polehnutí nebylo způsobeno podle zastánců této teorie jakoukoli běžnou mechanickou metodou, ale zatím dosud neznámým vlivem.Že by za to mohly mimozemšťané?!?...

kruh1

Společným rysem všech pozorovaných agrosymbolů je fakt, že jsou tvořeny polehlými plochami zemědělských kulturních rostlin, které jsou ohnuty těsně nad zemí, nejsou zpřelámány a po jistém období jsou obvykle rostliny schopny dalšího růstu. Základní plodinou s výskytem agrosymbolů je obilí, jsou však hlášeny a dokumentovány kruhy vzniklé v kukuřici, vojtěšce, řepce nebo tabáku. Otázkou zůstává, zda do této kapitoly patří i obrazce pozorované v ledu, sněhu, na písku nebo i asfaltu.

kruh2

Způsob položení rostlin - ten se pokládá za základní faktor pro rozlišení mezi obrazcem způsobeným člověkem (rostliny jsou zpřelámány a často leží chaoticky) nebo je způsoben neznámým faktorem (rostliny jsou pouze těsně nad zemí ohnuty a leží pravidelně vedle sebe jako by byly pečlivě urovnány, po několika dnech jsou schopny dalšího růstu).

Psychické projevy - jsou zřejmě nejmarkantnějším projevem u tzv. "pravých" kruhů, tedy obrazců nezpůsobených činností člověka. Řada senzitivních osob hlásí v oblasti při vstupu do obrazce neobvyklé fyziologické projevy jako návaly slabosti, motání a bolesti hlavy, nesoustředěnost, zrychlený srdeční tep nebo náběh na omdlení. Nedostatkem těchto hlášení je fakt, že jde čistě o subjektivní pocity, které nelze nijak kvantifikovat

Psychotronické projevy - ve velké většině případů "pravých kruhů" ohlašuje přivolaný senzibil netypické vlastnosti prostředí a při měření nachází odlišné chování virgule, magického kyvadla a dalších měřicích prostředků ve srovnání s okolní nezasaženou krajinou.

kruh3

Poměrně značná část zaznamenaných obrazců byla nepochybně vytvořena člověkem. V některých případech se autoři kruhu sami veřejně přihlásili, někdy byli dodatečně odhaleni policií nebo skupinami, zabývajícími se touto problematikou.

kruh4

Možné příčiny, když přehlédneme ty zjevně lidské výtvory tak se jeví jako sice málo ale možné.-

Atmosférické jevy jen u jednoduších obrazců.

Špatné složení půdy např. jako následek špatného hnojení, může spůsobyt barevnou odlišnost.

Energetický vliv planety země.Uvádí se že se takto pokouší planeta komunikovat s lidmi.

Ufo a mimozemšťané, tato teorie říká že se s námy snaží komunikovat mimozemšťané pomoci symbolů v obilí.

Nový spůsob přenosu energie.Konspirační teorieje podle níž vlády některých států mají potřebné technoligie k výrobě kruhů ale, ale nezveřejňujou je, aby se nezhroutilo světové hospodářství.

kruh5

Zde najdete způsob jak vyrobit kruh v obilí, a také jiné tvrzení

TOPlist
TOPlist click to comment
 Vytvořeno službou WebSnadno.cz  |  Nahlásit protiprávní obsah!  |   Mapa stránek